موسسه آموزش عالی غيرانتفاعی مهرالبرز با هدف تربيت نيروي انساني متخصص و با کیفیت و با رويكرد اعتلای آموزش و پژوهش در بستر فناوری ارتباطات و اطلاعات از اوایل سال 1382 در مقطع تحصیلات تکمیلی آغاز به كار نمود و خدمات آموزشي خود را در قالب روش نوین آموزش الكترونيكي در دوره‌هاي كارشناسي ارشد ارائه داد. برنامه‌هاي آموزشي اين موسسه براساس بومی سازی استانداردهای جهانی و تجارب دانشگاههای معتبر الکترونیکی پیشگام جهان بوده که با متناسب سازی آنها با ظرفیتها، توان و نیازهای کشور به اجرا در آمده است. مرتبطان با موسسه از طریق این اپلیکیشن در جریان آخرین اخبار موسسه مهر البرز قرار خواهند گرفت.