سفر سالم وب سایت ویژه اطلاع رسانی حوزه سفر  در زمانهای پیک گردشگری است، عمده فعالیت این وب سایت در زمان سفرهای نوروزی است.