مؤسسه‌ی رحمان با رسالت " تلاش برای فراهم سازی ایجاد شرایط رشد و تعالی فعّالیت‌های پژوهشی و حمایت از پژوهشگران و محقّقان و انجام فعّالیت‌های لازم برای پاسخگویی به نیازهای توسعه اجتماعی در تمام زمینه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور" کار خود را از سال 86 آغاز نموده‌ است.